Зареждане...
Сподели тази позиция

Специалист Химични Анализи и Стабилност

Дата: 2021-10-12

Местоположение: Troyan, BG, 5600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Информация за Компанията

 

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. 

 

През август 2016 г. Актавис беше придобита от Тева Фармасютикълс. В България ние сме най-големия работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата фармацевтични завода /Дупница и Троян/; търговската организация и множеството глобални корпоративни функции, базирани в страната ни. Като компания на Тева, през октомври 2020 г. Актавис започна процес по ре-брандинг и приемане на бранда Тева.

 

Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти за длъжността „Специалист химични анализи и стабилност” в отдел „Изследване и развитие”, гр. Троян.
 

Основни отговорности

 

•    Участва в разработването на аналитични методи за анализ на готови продукти
•    Изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи
•    Провежда лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документира резултатите
•    Изготвя спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти
•    Изготвя аналитичната част от регистрационната документация
•    Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване
•    Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка изправността и работния статус на лабораторното оборудване
 

Основни изисквания

 

•    Висше образование - Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия
•    Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
•    Владеене на английски език писмено и говоримо
•    Отлични компютърни умения - MS Office
•    Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство
•    Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
•    Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване
 

Ние предлагаме

 

•    Интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност
•    Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания
•    Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие
•    Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
•    Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво
•    Работа в мултинационална среда с възможност за обмяна на знания и опит

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо.

Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.
 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.