Поддръжка на приложения

Срещате технически проблеми когато кандидатствате?

Можете да се свържете с нашия екип за поддръжка на посочените по-долу емейл адреси в зависимост от местоположението на позицията, за която кандидатствате. Моля, уверете се, че посочвате позицията, за която кандидатствате и техническата грешката, която срещате, за да можем да Ви предоставим бързо решение. Моля, имайте предвид, че поради разпоредбите за защита на данните не можем да приемем кандидатури, нито да даваме информация за статус на кандидатури чрез тези имейл адреси. Свързвайки се с нас на тези електронни адреси, ние се стремим да решим технически проблеми, така че да можете да кандидатствате и проследявате напредъка на Вашата кандидатура чрез нашата онлайн система.

За съдействие в региона на Европа: application_support_Europe@tevapharm.com

За съдействие в Израел: application_support_IL@tevapharm.com

За съдействие на всяко друго място: application_support_Other_Regions@tevapharm.com