Сподели тази позиция

Фармацевт - разработка на нови продукти

Дата: 2019-7-8

Местоположение: Troyan, BG, 5600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Информация за Компанията

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин.  Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 45 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. 

От август 2016 г. Актавис е част от Тева. В България обединената компания работи с името Актавис и е най-големия работодател във фармацевтичната индустрия. Актавис-компания на Тева - управлява два фармацевтични завода, търговска организация и множество глобални корпоративни функции.


Aктавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти за длъжността Специалист разработка на нови продукти, Дирекция "Изследване и развитие" в град Троян.

Ролята на Специалист разработване на нови продукти

Участва в разработването на състав и технологичен процес на нови генерични продукти в съответствие със съвременните високи стандарти на фарма индустрията.

Основни отговорности:

 • Разработва и внедрява в производството нови продукти и нови технологични процеси
 • Изготвя съпровождащата процеса на разработване документация: лабораторни и пилотни записи; доклади от разработка
 • Работи съвместно с екип от аналитици, които са отговорни за разработване на необходимите аналитични методи, за да се подсигури правилния избор на помощни вещества и технология за новия продукт
 • Участва в трансфера на новоразработения лекарствен продукт от пилотна мощност към производствените мощности на компанията като изготвя съответната трансферна документация
 • Изготвя съответните части от регистрационното досие на продукта – Фармацевтично разработване
 • Със знанията натрупани в процеса на разработване осигурява съдействие за поддържане и управление на целия жизнен цикъл на продукта

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, специалност Фармация
 • Изявено аналитично, иновативно и креативно мислене и умения за развойна дейност, създаване и внедряване на нови технологии, готовност за учене и усъвършенстване
 • Предишен опит в разработването и внедряването на лекарствени продукти в производството, ще се счита за предимство
 • Много добро владеене на английски език (или готовност да постигне това ниво за кратки срокове)
 • Отлични умения за работа в екип, ориентираност към постигане на резултати в зададени срокове, отговорност и почтеност при изпълнението на поставените задачи, работа в динамична работна среда

Ние предлагаме:

 • Интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност
 • Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, лидер на генеричния пазар, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания
 • Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие
 • Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво
 • Работа в мултинационална среда с възможност за обмяна на знания и опит

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона "кандидатствай по тази обява".

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и при спазване на законодателството за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Функция

Ангажираност на Тева за предоставяне на равни възможности

Тева Фармасютикълс не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.

Намери подобни позиции: