Сподели тази позиция

Инженер Автоматизация

Дата: 14.05.2022

Местоположение: Troyan, BG, 5600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Информация за Компанията

 

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. 

 

В България ние сме най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата производствени завода (Дупница и Троян); търговската организация и в редица глобални корпоративни функции, базирани у нас. След придобиването на Актавис от Тева Фармасютикълс, в България работим под бранда Teva.
Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивиран професионалист за длъжността Инженер Автоматизация, гр. Троян.

 

Основни отговорности

 

•  Спазва всички изисквания за безопасност, здраве и сигурност при работа с машините и оборудването;
•  Отговаря за планирана и аварийна поддръжка на системите за автоматизация;
•  Администриране на достъпа на потребителите и редовно архивиране на данните от контролерите и промишлените компютри на машините, както и операторски станции и сървъри;
•  Създава  планове за превантивна поддръжка, отнасящи се до системите за автоматизация на производственото оборудване;
•   Анализира предприемането на превантивни мерки и отстраняването на аварийни ситуации;
•   Диагностицира и дава препоръки за модификация/подобрения в автоматизацията на производството;
•   Участва в процесите по квалификация и валидиране, като изготвя и обработва необходимата документация от жизнения цикъл на автоматизирани системи в производството;
•   Участва в изготвянето на СОП за администриране, възстановяване, конфигуриране, управления на инциденти на автоматизирани системи в производството;
•   Спазва на всички изисквания на ДПП и инструкции за безопасност на труда.

 

Основни изисквания

 

•  Висше образование в областта на Автоматизацията, Електрониката и Електротехниката;  
•  Практически опит в ремонт и поддръжка на машини с промишлени контролери;
•  Добри хардуерни познания – индустриални контролери и периферия;
•  Познания, свързани с контролери за управление Siemens и софтуер за програмиране ще се счита за предимство; 
•  Английски език на работно ниво (техническа документация, кореспонденция и разговор);
•  Комуникативност, инициативност, аналитично мислене, умения за работа в екип
•  Много добра компютърна грамотност;
•  Опит с автоматизирани производствени линии ще се счита за предимство;
•  Опит в хранително-вкусовата и/или фармацевтичната индустрия ще се счита за предимство;

 

Ние предлагаме

 

• Позиция в международна фармацевтична компания, известна със своите добри практики и високи стандарти и изисквания
• Предизвикателна и интересна работа, свързана с придобиване на нови знания
• Специфично обучение, реални възможности за професионално развитие
• Стимулиращо трудово възнаграждение
• Допълнителни придобивки според политиката на компанията
• Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. 
Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.

 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.