Електротехник

Дата: 28.05.2024

Местоположение: Troyan, Bulgaria, 5600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Кои сме ние

 

Тева Фармасютикълс е една от най- големите световни генерични фармацевтични компании и е с най- богатото портфолио в генеричната индустрия – над 1840 лекарствени продукти. Тева в България /до края на 2020 г., позната като Актавис/ е най-голямата фармацевтична компания по производствен капацитет, продажби в опаковки и брой служители, които са над 1500. Продуктите на заводите на Тева в Дупница и в Троян се реализират в над 60 страни по света.

 

Поради разширяване на производството в завода в Троян с нова мощност, търсим мотивирани кандидати за позицията Електротехник в град Троян.

 

Ние предлагаме

 

Стабилна заетост, дългосрочна перспектива, професионално развитие и кариерно израстване в безопасна и подкрепяща работна среда близо до дома за хора с опит във фармацевтично производство в направление Техника, поддръжка на оборудването.

 

• Атрактивна брутна стартова заплата, в зависимост от професионален опит и образование
• Увеличение до 15% след успешен изпитателен срок
• Ежегодна актуализация на заплащането съобразно представянето
• Месечна добавка за храна (100 лв.)
• Допълнителна месечна придобивка за избор на услуги 100 лв. – карта за спорт, различни абонаменти
• Годишен бонус за представяне (около една месечна заплата)
• Медицинска застраховка - луксозен пакет с покритие за стоматолог, болнично лечение, лекарства, диоптрични стъкла
• Застраховка злополука и критично заболяване

 

Размерът на стартовата заплата зависи от предишния опит и степен на образование. Значително предимство носят: висше техническо образование, добра компютърна грамотност, отлична техническа култура, познания в областта на автоматизацията, познания по общ и технически английски език.

 

В допълнение, предлагаме

 

• Работа на редовна смяна 
• Въвеждащо обучение с ментор
• Ясна кариерна пътека и индивидуален план за развитие
• Достъп до голям набор от обучения
• Награди за добри постижения – Teva Stars
• Програма „Препоръчай приятел“ с бонус 1000 лв
• Допълнителен отпуск за стаж
• Личните моменти са важни – събития за семействата ни, подаръци за раждане на дете и сключване на брак, разнообразни инициативи

 

Как ще протича денят Ви

 

Текущо обслужване и ремонт на основно и спомагателно електрооборудване в компанията
• Монтаж, демонтаж, настройка и пускане на ново електрооборудване
• Следи за правилната експлоатация на електропроводната мрежа в завода 
• Взима участие в отстраняването на възникнали аварии 
• Провежда профилактични и планови ремонти на електропроводната мрежа и 
 електросъоръженията по предварително установени графици
• Участва при провеждане на ежегодните измервания по електробезопасност извършвани от външни фирми на заземителни, мълниезащитни и електрически инсталации.
• Води необходимата документация за извършените дейности

 

Опит и квалификации

 

• Минимум средно-специално техническо образование
• Добра компютърна грамотност – MS Office, Outlook
• Опит в работата със SAP е предимство
• Познанията по общ и технически английски език са предимство
• Професионалният опит като техник е предимство
• Стремеж към професионално развитие, амбиция, желание за усъвършенстване
• Инициативност, организираност; положителна нагласа
• Умения за спазване на процедури и правила
• Умения за работа самостоятелно и в екип

 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.