Сподели тази позиция

Старши оператор фармацевтично производство Насипни продукти

Дата: 23.09.2022

Местоположение: Dupnitsa, BG, 2600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Информация за Компанията

 

Тева Фармасютикълс е една от най- големите световни генерични фармацевтични компании и е с най- богатото портфолио в генеричната индустрия – над 1840 лекарствени продукти. Тева в България /до края на 2020 г., позната като Актавис/ е най-голямата фармацевтична компания по производствен капацитет, продажби в опаковки и брой служители, които са над 1500.

Продуктите на заводите на Тева в Дупница и в Троян се реализират в над 60 страни по света.

Поради разширяване на производството в завода в Троян с нова мощност, търсим мотивирани кандидати за различни позиции в областта на Производство и Инженеринг.

 

Ние предлагаме

 

•    Стабилна заетост, дългосрочна перспектива, професионално развитие и кариерно израстване в безопасна и подкрепяща работна среда близо до дома за хора с опит във фармацевтично производство в направления гранулиране (и/или пелетизация), таблетиране или обвиване.

•    Атрактивна брутна стартова заплата в зависимост от професионален опит и образование
•    Допълнително увеличение от 10-15% след успешен изпитателен срок 
•    Ежегодна актуализация на заплащането съобразно представянето
•    Месечна добавка за храна (100 лв)
•    Допълнителни месечни придобивки (150 лв)  - включващи доплащане за работа на смени и избор от услуги – карта за спорт, допълнително пенсионно осигуряване и различни абонаменти
•    Годишен бонус за представяне (около една месечна заплата)  
•    Медицинска застраховка - луксозен пакет с покритие за стоматолог, болнично лечение, лекарства, диоптрични стъкла
•    Застраховка злополука и критично заболяване
•    Осигурен организиран транспорт до работното място

 

Размерът на стартовата заплата зависи от предишния опит и степен на образование. Значително предимство носят: работа със SAP; познания по английски език; висше образование в области като химия, биология, физика, технически специалности, компютърни науки или други подходящи за позицията

 

В допълнение, предлагаме:
•    Въвеждащо обучение с ментор
•    Ясна кариерна пътека и индивидуален план за развитие
•    Достъп до голям набор от обучения
•    Награди за добри постижения – Teva Stars
•    Програма „Препоръчай приятел“ с бонус 900 лв
•    Допълнителен отпуск за стаж
•    Личните моменти са важни – събития за семействата ни, подаръци за раждане на дете и сключване на брак, разнообразни инициативи

 

Основни отговорности

 

Участва в процеса на производство на лекарствени продукти (Гранулиране и/или Пелетизация, Таблетиране или обвиване) и води записи за извършените дейности
•    Работи в съответствие с електронните системи, с които се управлява производствения процес
•    Почиства използваното оборудване и работните помещения съгласно утвърдени процедури
•    Спазва работния график и установените оперативни процедури
•    Стриктно спазва изискванията на Добрата производствена практика и Здраве и безопасност при работа за носене на работно облекло, хигиена и поведение в работните помещения

 

Изисквания към кандидатите

 

•    Минимум средно образование (техническо и/или химическо би било предимство)
•    Готовност за работа на трисменен режим, въртящ график
•    Изисква се опит във фармацевтичното производство в Гранулиране (и/или Пелетизация) – мин 3 год.
•    Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения
•    Ориентираност към постигане на резултати  
•    Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel)

 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.