Зареждане...
 
Сподели тази позиция

Химик в лаборатория „Изпитване на материали"

Дата: 12.01.2022

Местоположение: Dupnitsa, BG, 2600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Информация за Компанията

 

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. 

 

През август 2016 г. Актавис беше придобита от Тева Фармасютикълс. В България ние сме най-големия работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата фармацевтични завода /Дупница и Троян/; търговската организация и множеството глобални корпоративни функции, базирани в страната ни. Като компания на Тева, през октомври 2020 г. Актавис започна процес по ре-брандинг и приемане на бранда Тева. 

 

Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти за длъжността Химик в лаборатория „Изпитване на материали", Дирекция „Качество", гр. Дупница.

 

Основни отговорности

 

•    Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни материали, съгласно утвърдените спецификации
•    Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план
•    Следи и спазва установените правила за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика
•    Изготвя стандартни оперативни процедури и провежда обучения по тях
•    Участва в аналитични проучвания
•    Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария

 

Основни изисквания

 

•    Висше химическо образование степен бакалавър/магистър, релевантно към позицията
•    Владеене на английски език на работно ниво
•    Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint)
•    Редовен режим с възможност за преминаване на сменен режим
•    Умения за ефективна и конструктивна работа в екип
•    Аналитично мислене
•    Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения

 

Ние предлагаме

 

•    Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит
•    Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността
•    Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво
•    Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие
•    Допълнителни придобивки – месечна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, доплащане за двусменен режим, карти за спорт и др.
•    Осигурен транспорт за работещите на сменен режим от гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо.

Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.

 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.