Istraživanje i razvoj

Izuzetni ljudi, Izuzetni lijekovi

Iskoristite svoje snage i znanstvenu stručnost za pronalaženje novih načina rješavanja nezadovoljenih potreba pacijenata. Kad otkrijete nove mogućnosti za poboljšanje života ljudi, vidjet ćete da je istraživanje i razvoj u Tevi drugačije - gledajući šire od perspektive lijeka, holističkim pristupom novim terapijama koje se usredotočuju na pacijente i one koji se brinu za njih. Budite dio poduzetničke kulture u čijoj su podlozi tehnologije svjetske razine, resursi i vodstvo, gdje će Vaša brižnost, kreativnost i predanost pomoći ljudima da bolje žive.

Motri poslove u ovoj kategoriji