Podrška za prijavu

Imate tehničkih problema prilikom prijave?

Možete kontaktirati naš tim za podršku na dolje navedenim adresama e-pošte prema mjestu na kojem se prijavljujete.
Molimo Vas da navedete poziciju za koju se prijavljujete i tehničku pogrešku s kojom se susrećete kako bismo vam pružili brzu pomoć.
Napominjemo da zbog propisa o zaštiti podataka ne mozemo prihvatiti prijave za posao na ove adrese e-pošte, niti pomoći oko ažuriranja statusa prijave.
Kontaktirajući nas na ove adrese nastojat ćemo riješiti sve tehničke poteškoće, tako da se možete prijaviti na natječaj za posao i pratiti napredak svoje prijave putem našeg on-line sustava.

Za podršku u Europi: application_support_Europe@tevapharm.com

Za podršku u Izraelu: application_support_IL@tevapharm.com

Za podršku na bilo kojoj drugoj lokaciji: application_support_Other_Regions@tevapharm.com