Инженерингови дейности

Гарантираме, че имаме действащи процеси за подобряване на живота на хората
Няма ограничения за влиянието и иновациите, които можете да приложите в проектите на глобалната организация с вашите инженерни / инженерингови познания - от научноизследователската и развойна дейност и производството до глобални операции и корпоративни процеси. Ще откриете себе си сред хиляди инженери с богат опит (включително инженери по химия, механика, производство, процеси, електроника и биотехнологии), които гарантират, че Teva разполага с водещи технологии и най-рентабилните производствени процеси, за да предоставя висококачествени лекарства и здравни решения за хората по света.

Следи позициите в тази категория