Klinička istraživanja i sigurnost pacijenata

Sigurnost pacijenata je u središtu svega što radimo

Pokažite strast za istraživanjima i kliničkim ispitivanjima ili se pridružite našem farmakovigilancijskom timu kako bismo osigurali da su naši proizvodi sigurni i učinkoviti tijekom svih stadija životnog ciklusa lijeka. Surađivanjem s unutarnjim i vanjskim partnerima bit ćete ključni spoj između razvoja i sigurnosti naših lijekova i milijuna pacijenata koji daju povjerenje Tevi na putu poboljšanja njihovog zdravlja.

Motri poslove u ovoj kategoriji