Фармацевт - разработка на нови продукти

Дата: 26.06.2024

Местоположение: Troyan, Bulgaria, 5600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Кои сме ние

 

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. 

 

В България ние сме най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата производствени завода (Дупница и Троян); търговската организация и в редица глобални корпоративни функции, базирани у нас. След придобиването на Актавис от Тева Фармасютикълс, в България работим под бранда Teva.

 

Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивиран професионалист за позицията Фармацевт – разработка на нови продукти в град Троян.

 

Възможности

 

Позицията е свързана с участие в разработването на състав и технологичен процес на нови генерични продукти в съответствие със съвременните високи стандарти на фарма индустрията.

 

Как ще протича денят Ви

 

•    Разработва и внедрява в производството нови продукти и нови технологични процеси
•    Изготвя съпровождащата процеса на разработване документация: лабораторни и пилотни записи; доклади от разработка
•    Работи съвместно с екип от аналитици, които са отговорни за разработване на необходимите аналитични методи, за да се подсигури правилния избор на помощни вещества и технология за новия продукт
•    Участва в трансфера на новоразработения лекарствен продукт от пилотна мощност към производствените мощности на компанията като изготвя съответната трансферна документация
•    Изготвя съответните части от регистрационното досие на продукта – Фармацевтично разработване
•    Със знанията натрупани в процеса на разработване осигурява съдействие за поддържане и управление на целия жизнен цикъл на продукта

 

Опит и квалификации

 

•    Висше образование, специалност Фармация
•    Изявено аналитично, иновативно и креативно мислене и умения за развойна дейност, създаване и внедряване на нови технологии, готовност за учене и усъвършенстване
•    Предишен опит в разработването и внедряването на лекарствени продукти в производството, ще се счита за предимство
•    Много добро владеене на английски език (или готовност да постигне това ниво за кратки срокове)
•    Отлични умения за работа в екип, ориентираност към постигане на резултати в зададени срокове, отговорност и почтеност при изпълнението на поставените задачи, работа в динамична работна среда

 

По-ползотворен избор

 

• Позиция в международна фармацевтична компания, известна със своите добри практики и високи стандарти и изисквания
• Предизвикателна и интересна работа, свързана с придобиване на нови знания
• Специфично обучение, реални възможности за професионално развитие
• Стимулиращо трудово възнаграждение
• Допълнителни придобивки според политиката на компанията
• Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво
• Осигурен транспорт от град Ловеч
• Работа на редовна смяна

 

Променете света с Teva Pharmaceuticals

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. 
Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.

 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

*Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.