Главен Специалист Химични анализи и стабилност

Дата: 08.02.2024

Местоположение: Troyan, Bulgaria, 5600

Компания: Teva Pharmaceuticals

Информация за Компанията

Като световен лидер в генеричните лекарства със силно иновативно портфолио, всички сме заедно за по-добро здраве. Тева Фармасютикълс разработва и произвежда лекарства повече от 120 години. Наред с установеното ни присъствие в генеричните лекарства, ние имаме значителни изследвания и дейности, подкрепящи нарастващото ни портфолио от иновативни лекарства и биофармацевтични продукти.

Днес нашето портфолио от около 3600 продукта е сред най-големите от всички фармацевтични компании в света. Близо 200 милиона души в 60 държави всеки ден се възползват от едно от качествените лекарства на Tева. Инвестираме в изследване и разработване на иновативни лекарства, генерични лекарства и биоподобни, продължавайки наследството от повече от век в намирането на нови начини да помогнем на пациентите да подобрят живота си. Това определя нашите ценности като компания и характеризира начина, по който правим бизнес и подход към медицината.

Това определя как правим бизнес и мотивира хиляди служители на Teva по целия свят, всеки ден.

Научете повече на www.tevapharm.com.

 

В България Тева (позната като Актавис до 2020 г.) е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата производствени завода (Дупница и Троян), търговската организация и в редица глобални корпоративни функции, базирани у нас. Ние вярваме, че всеки един от нас трябва да има достъп до качествени лекарства, които помагат за справяне с болестта, борбата с инфекциите или просто поддържат цялостното здраве.

Научете повече на www.teva.bg.

Основни отговорности

 

•    Разработва нови методи за анализ на лекарствени продукти.
•    Изготвя необходимите документи за разработване и валидиране на аналитични методи.
•    Валидира нови методи за анализ на лекарствени продукти, изготвя протоколи и доклади от валидирането.
•    Подготвя спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти.
•    Работи върху аналитичната част от регистрационната документация
•    Осъществява дейности по отговори на забележки от регулаторни органи, отнасящи се до аналитичната документация към регистрационното досие.
•    Участва при трансфера на методи за анализ на лекарствени продукти.
•    Провежда лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документира резултатите
•    Разписва и актуализира стандартни оперативни процедури, касаещи аналитичните дейности и аналитично оборудване.
•    Извършва дейности, свързани с поддръжка на лабораторното оборудване
•    Борави с фармакопеи и регулаторни изисквания – Ph.Eur., BP, USP, ICH-guidelines, EMEA – guidelines и други.
 

Основни изисквания

 

•    Висше образование - Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия
•    Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
•    Владеене на английски език писмено и говоримо
•    Отлични компютърни умения - MS Office
•    Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство
•    Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
•    Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване
 

Ние предлагаме

 

•    Интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност
•    Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания
•    Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие
•    Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
•    Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво
•    Работа в мултинационална среда с възможност за обмяна на знания и опит
 

Вече работите в Тева?

 

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

 

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

 

Ангажимент за еднакви възможности за работа

 

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.