Share this Job

Starszy/Kierownik Działu Ekonomiki Zdrowia i Kontaktów Zewnętrznych

Date: Nov 24, 2022

Location: Warszawa, PL, 02-823

Company: Teva Pharmaceuticals

Kim jesteśmy?

 

Należymy do grona globalnych liderów branży farmaceutycznej i jesteśmy największym na świecie producentem leków generycznych, a za sukcesem naszej organizacji stoją nasi pracownicy. Nasze zespoły na całym świecie każdego dnia opracowują, produkują i dostarczają leki dla blisko 200 milionów pacjentów. W Polsce Teva należy do liderów rynku farmaceutycznego, zapewniając dostęp do leków we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych takich jak kardiologia, diabetologia, pulmonologia, onkologia czy leczenie bólu. W Teva staramy się zapewnić środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się zmotywowani, wiedząc jak cenny wkład wnoszą w pomoc innym ludziom.Praca w wyjątkowej, międzynarodowej firmie, jaką jest Teva, umożliwi Ci rozwój, poznanie nowych obszarów biznesowych, kultur i technologii.
Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju wewnątrz firmy!

Zakres Obowiązków

 

 • Koordynowanie procesów refundacyjnych, wlącznie z przygotowywaniem wniosków refundacyjnych i uczestnictwem w procesie negocjacji cenowych
 • Określanie strategii cenowej i refundacyjnej dla produktów firmy Teva we współpracy z Działem Marketingu
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych cen i sytuacji refundacyjnej produktów Tevy w porównaniu z produktami konkurencyjnymi
 • Uczestnictwo w aktywnościach europejskich Działów Teva Market Access i Government Affairs 
 • Śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących opieki zdrowotnej (w tym refundacji)  oraz aktywne uczestnictwo w procesie ich tworzenia i zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych 
 • Reprezentowanie firmy Teva w organizacjach branżowych 
 • Udzial w spotkaniach i współpraca z NGOs, stowarzyszeniami pacjentów oraz organami administracji, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i poprawy legislacji w obszarze szeroko pojętej opieki zdrowotnej i polityki lekowej
 • Informowanie władz (URPL, GIF, Ministerstwo Zdrowia) o faktycznych i możliwych brakach dostępności leków Teva, zgodnie z Prawem Farmaceutycznym i Procedurą Teva
   

Twój profil

 

 • Wykształcenie  wyższe o profilu ekonomicznym, wyższe farmaceutyczne lub pokrewne
 • Min 4 lata pracy w firmie farmaceutycznej, obszar: refundacja i  współpraca z Government Affairs, w zakresie tworzenia  i i poprawy legislacji w obszarze szeroko pojętej opieki zdrowotnej i polityki lekowej
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia
 • Dokładność i terminowość
 • Dobra znajmość struktur organizacynych i funkcjonowania NGOs, stowarzyszeń pacjentów, organów administracji i organizacji branżowych
 • Umiejętność logicznego myślenia w zakresie dokonywania analizy przepisów polskiego prawa z zakresu refundacji  i porównywania ich z legislacjami w tym zakresie z innych krajów wchodzących w skład europejskiego Government Affairs Teva
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Pakiet MS Office, IMS Data Base
 • Znajomość obsługi systemu SOLR (System Obsługi List Refundacyjnych) 
 • Umiejętność zarządzania personelem

Dlaczego Teva?

 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym
 • Bogaty pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, dobrowolne ubezpieczenie na życie oraz karta Multisport
 • Programy doceniania i nagradzania pracowników
 • Świadczenia z funduszu socjalnego
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
 • Wysoką kulturę organizacyjną
 • Konferencje cykliczne
 • Samochód służbowy

Funkcja

Marketing

Podfunkcja

Market Access

Weryfikacja przed zatrudnieniem

 

Wszystkie oferty pracy w Teva Polska są poprzedzone tzw. weryfikacją Kandydatów. W przypadku wszystkich Kandydatek i Kandydatów, którzy przeszli do ostatniego etapu rekrutacji, zostanie przeprowadzona weryfikacja przekazanych w procesie rekrutacyjnym danych, o ile uzna się to za konieczne. Bardziej szczegółowe informacje Kandydaci otrzymają przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

Jesteś pracownikiem TEVA?

 

Jeśli jesteś obecnym pracownikiem TEVA, prosimy o aplikowanie za pośrednictwem wewnętrznej strony poświęconej karierze zawodowej, dostępnej w Employee Central. W ten sposób Twoja aplikacja będzie traktowana priorytetowo. Będziesz mogł również zobaczyć stanowiska, które są dostępne wyłącznie dla pracowników TEVA. Użyj poniższego linku, aby wyszukać dostępne stanowiska oraz zaaplikować: Internal Career Site
*Wewnętrzna strona poświecona karierze jest również dostępna poprzez sieć domową. Jeśli masz problemy z dostępem do konta EC, skontaktuj sie z lokalnym działem HR/IT.

Zobowiązanie na rzecz zapewnienia równych szans zatrudnienia w Teva

 

Teva zobowiązuje się do zapewniania równych szans zatrudnienia. Globalna polityka Teva zapewnia równe szanse zatrudniania bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, płeć, niepełnosprawność, ciążę, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, narodowość i pochodzenie etniczne czy też jakikolwiek inny prawnie uznawalny status, który podlega ochronie według obowiązującego prawa.