Share this Job

Młodszy Operator Urządzeń

Date: Nov 23, 2022

Location: Kraków, PL, 31-527

Company: Teva Pharmaceuticals

Kim jestemy?

 

Należymy do grona globalnych liderów branży farmaceutycznej i jesteśmy największym na świecie producentem leków generycznych, a za sukcesem naszej organizacji stoją nasi pracownicy. Nasze zespoły na całym świecie każdego dnia opracowują, produkują i dostarczają leki dla blisko 200 milionów pacjentów. W Polsce Teva należy do liderów rynku farmaceutycznego, zapewniając dostęp do leków we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych takich jak kardiologia, diabetologia, pulmonologia, onkologia czy leczenie bólu. W Teva staramy się zapewnić środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się zmotywowani, wiedząc jak cenny wkład wnoszą w pomoc innym ludziom.Praca w wyjątkowej, międzynarodowej firmie, jaką jest Teva, umożliwi Ci rozwój, poznanie nowych obszarów biznesowych, kultur i technologii.
Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju wewnątrz firmy!

Opis

 

W ramach tworzenia szans rozwojowych dla naszych pracowników ogłaszamy otwartą rekrutację na stanowisko w Teva Operations Poland:
Młodszy Specjalista / Specjalista ds. BHP. Zachęcamy do aplikowania nie tylko osoby z bezpośrednim doświadczeniem w obszarze BHP, ale także osoby, które chcą poszerzać swoje horyzonty zawodowe i zdobywać nowe doświadczenie.

Zakres obowiązków

 

 • Ustawianie parametrów, obsługa, nadzór oraz kontrola pracy maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami i procedurami
 • Przygotowanie materiałów produkcyjnych do procesu, transport załadunek i przeładunek pomiędzy urządzeniami
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z produkcją (np. raporty, protokoły, dzienniki) w celu zapewnienia pożądanej jakości produktu
 • Usuwanie i zapobieganie awariom poprzez konserwację, przeglądy oraz zgłaszanie pomysłów racjonalizatorskich
 • Znajomość i realizacja planów produkcyjnych, przestrzeganie procedur, norm efektywnościowych i parametrów niezbędnych do prowadzenia procesu
 • Współtworzenie bezpiecznego środowiska pracy poprzez przestrzeganie procedur oraz zasad BHP.
 • Zapewnienie porządku i higieny w powierzonym rejonie, realizacja planów higieny pomieszczeń i urządzeń, utrzymanie wysokiego poziomu higieny osobistej
 • Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz dzielenie się wiedzą i nabytymi umiejętnościami z innymi pracownikami
 • Ciągłe podnoszenie efektywności pracy swojego obszaru

Twój profil

 

 • Chęć do pracy w systemie zmianowym
 • Dokładność i sumienność
 • Uczciwość, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i dobra organizacja czasu pracy
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku może być dodatkowym atutem

Dlaczego Teva?

 

 • Sponsorowany pakiet usług medycznych (wraz ze stomatologiem) w przyzakładowej przychodni medycznej LuxMed
 • Bonus roczny
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych (karty Multisport, pomoc na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, etc.)
 • Pakiet „Pogodna jesień” z myślą o przyszłości od 13 miesiąca zatrudnienia
 • Program ubezpieczeń grupowych dla pracowników w PZU Pomoc
 • Dofinansowanie obiadów
 • Owocowe wtorki
 • Nagroda świąteczno-noworoczna

Funkcja

Manufacturing

Podfunkcja

Manufacturing/Operations

Weryfikacja przed zatrudnieniem

 

Wszystkie oferty pracy w Teva Polska są poprzedzone tzw. weryfikacją Kandydatów. W przypadku wszystkich Kandydatek i Kandydatów, którzy przeszli do ostatniego etapu rekrutacji, zostanie przeprowadzona weryfikacja przekazanych w procesie rekrutacyjnym danych, o ile uzna się to za konieczne. Bardziej szczegółowe informacje Kandydaci otrzymają przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

Jesteś pracownikiem Teva?

 

Jesteś pracownikiem TEVA? Jeśli jesteś obecnym pracownikiem TEVA, prosimy o aplikowanie za pośrednictwem wewnętrznej strony poświęconej karierze zawodowej, dostępnej w Employee Central. W ten sposób Twoja aplikacja będzie traktowana priorytetowo. Będziesz mogł również zobaczyć stanowiska, które są dostępne wyłącznie dla pracowników TEVA. Użyj poniższego linku, aby wyszukać dostępne stanowiska oraz zaaplikować: Internal Career Site
*Wewnętrzna strona poświecona karierze jest również dostępna poprzez sieć domową. Jeśli masz problemy z dostępem do konta EC, skontaktuj sie z lokalnym działem HR/IT.
 

Zobowiązanie na rzecz zapewnienia równych szans zatrudnienia w Teva

 

Teva zobowiązuje się do zapewniania równych szans zatrudnienia. Globalna polityka Teva zapewnia równe szanse zatrudniania bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, płeć, niepełnosprawność, ciążę, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, narodowość i pochodzenie etniczne czy też jakikolwiek inny prawnie uznawalny status, który podlega ochronie według obowiązującego prawa.