Udostępnij tę ofertę

Młodszy Operator Urządzeń

Data: 2022-07-29

Lokalizacja: Kraków, PL, 31-527

Firma: Teva Pharmaceuticals

Kim jesteśmy?

Należymy do grona globalnych liderów branży farmaceutycznej i jesteśmy największym na świecie producentem leków generycznych, a za sukcesem naszej organizacji stoją nasi pracownicy. Nasze zespoły na całym świecie każdego dnia opracowują, produkują i dostarczają leki dla blisko 200 milionów pacjentów. W Polsce Teva należy do liderów rynku farmaceutycznego, zapewniając dostęp do leków we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych takich jak kardiologia, diabetologia, pulmonologia, onkologia czy leczenie bólu. W Teva staramy się zapewnić środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się zmotywowani, wiedząc jak cenny wkład wnoszą w pomoc innym ludziom. Praca w wyjątkowej, międzynarodowej firmie, jaką jest Teva, umożliwi Ci rozwój, poznanie nowych obszarów biznesowych, kultur i technologii.
Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju wewnątrz firmy!

Zakres obowiązków

•    Staranne i sumienne wykonywanie prac w wyznaczonych fazach produkcji w celu terminowego wykonania zadań produkcyjnych i otrzymanie produktu leczniczego o jakości zgodnej ze specyfikacją
•    Prowadzenie wszystkich operacji technologicznych i analiz międzyoperacyjnych zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną 
•    Bieżące prowadzenie szczegółowych i prawidłowych zapisów procesu produkcyjnego, kontroli międzyoperacyjnej i parametrów środowiska oraz procesów czyszczenia pomieszczeń i urządzeń we wszystkich dokumentach obowiązujących na stanowisku pracy 
•    Pobór prób do kontroli międzyoperacyjnych, kontroli jakości oraz Archiwum 
•    Prowadzenie właściwej dokumentacji odpadowej zgodnej z obowiązującymi procedurami

Twój profil

•    Chęć do pracy w systemie zmianowym
•    Dokładność, sumienność i punktualność
•    Uczciwość, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
•    Samodzielność i dobra organizacja czasu pracy
•    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku może być dodatkowym atutem

Dlaczego Teva

•    Sponsorowany pakiet usług medycznych (wraz ze stomatologiem) w przyzakładowej przychodni medycznej LuxMed
•    Bonus roczny
•    Fundusz Świadczeń Socjalnych (karty Multisport, pomoc na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, zajęcia w pobliskiej siłowni etc.)
•    Pakiet „Pogodna jesień” z myślą o przyszłości od 13 miesiąca zatrudnienia
•    Program ubezpieczeń grupowych dla pracowników w PZU Pomoc
•    Dofinansowanie obiadów
•    Owocowe wtorki
•    Nagroda świąteczno-noworoczna

Funkcja

Manufacturing

Podfunkcja

Manufacturing/Operations

Weryfikacja przed zatrudnieniem

Wszystkie oferty pracy w Teva Polska są poprzedzone tzw. weryfikacją Kandydatów. W przypadku wszystkich Kandydatek i Kandydatów, którzy przeszli do ostatniego etapu rekrutacji, zostanie przeprowadzona weryfikacja przekazanych w procesie rekrutacyjnym danych, o ile uzna się to za konieczne. Bardziej szczegółowe informacje Kandydaci otrzymają przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

Jesteś pracownikiem TEVA?

Jesteś pracownikiem TEVA? Jeśli jesteś obecnym pracownikiem TEVA, prosimy o aplikowanie za pośrednictwem wewnętrznej strony poświęconej karierze zawodowej, dostępnej w Employee Central. W ten sposób Twoja aplikacja będzie traktowana priorytetowo. Będziesz mogł również zobaczyć stanowiska, które są dostępne wyłącznie dla pracowników TEVA. Użyj poniższego linku, aby wyszukać dostępne stanowiska oraz zaaplikować: Internal Career Site

*Wewnętrzna strona poświecona karierze jest również dostępna poprzez sieć domową. Jeśli masz problemy z dostępem do konta EC, skontaktuj sie z lokalnym działem HR/IT.

Zaangażowanie Teva Pharmaceuticals w równe szanse

Teva Pharmaceuticals angażuje się w zapewnienie równych szans zatrudnienia. Globalna Polityka Teva gwarantuje równe szanse zatrudnienia bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, płeć, niepełnosprawność, ciążę, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość i identyfikację płciową, pochodzenie, narodowość i pochodzenie etniczne lub jakikolwiek inny prawnie uznany status uprawniony do ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami.