Nahrávání...
Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Systémový inženýr - systém Yokogawa

Datum: 13.7.2021

Místo: Opava, CZ, 74770

Firma: Teva Pharmaceuticals

Informace o společnosti

Společnost Teva je světovým lídrem ve farmaceutickém průmyslu a největší světový výrobce generických léčiv, který se zavázal zlepšovat zdraví a zvyšovat přístup ke kvalitním zdravotnickým řešením na celém světě. Jádrem našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci a kolegové ve více než 80 zemích, kteří poskytují největší světovou „lékárničku“ 200 milionům pacientů každý den. Nabízíme jedinečné rozmanité portfolio produktů a řešení pro pacienty. Neustále vyvíjíme řešení orientovaná na pacienta a naše podnikání v oblasti generických i specializovaných léčiv významně roste prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje, marketingu, rozvoje podnikání a inovací. Takto zlepšujeme zdraví a umožňujeme lidem žít lépe a zdravěji. Připojte se k nám!

Náplň práce

- Organizuje, řídí a kontroluje činnost v oblasti správy a údržby řídicích systémů v divizi TAPI Czech

- Řeší samostatně a ve spolupráci s odpovědnými pracovníky všechny úkoly nutné pro realizaci, údržbu, správu a validaci řídicích systémů v souladu s GAMP

- Koordinuje požadavky na řídicí systém s požadavky na MaR a silnoproud

- Zajišťuje provozuschopnost řídicích systémů, vyhledává příčiny poruch a zajišťuje jejich odstraňování

- Vytváří a odlaďuje aplikační programy pro řízení a monitorování technologických procesů a uvádí je do provozu

- Posuzuje a připomínkuje řídicí systémy nabízené v rámci nových projektů a spolupracuje při jejich uvádění do provozu

- Sleduje nové trendy v oblasti regulace, optimalizace, sběru a vyhodnocování dat, řídicích systémů a prvků polní instrumentace

- Podílí se na přípravě externích a interních auditů SVP

- Mimo základních povinností a pracovních úkolů vykonává další práce dle příkazu nadřízeného, které souvisejí se sjednaným druhem práce

- Uplatňuje případná práva ze smluvních vztahů v rozsahu vykonávané činnosti – reklamační činnost, zajišťování servisu

- Zabezpečuje dodržování bezpečnostních, požárních, provozních a jiných předpisů týkajících se správy a údržby řídicích systémů

- Dodržuje předpisy SVP a zodpovídá za dodržování předpisů SVP v rámci své pracovní činnosti

Kvalifikace

- Vzdělání v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů (DCS, PLC)

- Znalost DCS systému Yokogawa Centum a programovacího prostředí Yokogawa Centum VP výhodou

- Praxi v projektové přípravě, implementaci a údržbě technologických řídicích systémů a jejich aplikací

- Orientaci v problematice GAMP ve farmaceutickém průmyslu (FDA 21CFR part 11 a související předpisy)

- Praktické zkušenosti s kvalifikacemi technologických řídicích systémů a tvorbou řízené dokumentace výhodou

- Spolehlivost, pracovitost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu

- Platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl.50/78 Sb.)

Znalost AJ na komunikativní úrovni

Nabízíme

- Odpovídající platové ohodnocení

- Motivující práci s možností dalšího profesního růstu, každoroční navýšení mzdy

- 5 týdnů dovolené, 3 dny volno na zotavenou (sick days) a další volno nad rámec Zákoníku práce

- Příspěvek na závodní stravování

- Nadstandardní příplatky

- Roční bonusy

- Systém zaměstnaneckých benefitů Cafeteria až do výše 17 000 Kč/rok, rekreační zařízení Karlov pod Pradědem, odměny za pracovní a životní jubilea

- Nadstandardní lékařská péče a hrazené očkování

- Zázemí silné nadnárodní společnosti s dlouholetou tradicí na trhu

"Už pracuje @TEVA?"

Pokud jste současným zaměstnancem společnosti Teva, použijte prosím interní stránky kariéry dostupné v Centru zaměstnanců. Tímto způsobem bude vaše aplikace zpracována s prioritou. Budete také moci vidět příležitosti, které jsou otevřeny výhradně zaměstnancům společnosti Teva. Použijte následující odkaz pro vyhledávání a použití: Internal Career Site

* Interní webová stránka je dostupná také z vaší domácí sítě. Máte-li potíže s přístupem k účtu ES, obraťte se na místního partnera v oblasti lidských zdrojů a IT.

Závazek společnosti Teva k rovným příležitostem

Společnost Teva se zavázala k rovným příležitostem v zaměstnání. Globální politikou společnosti Teva je poskytovat stejné pracovní příležitosti bez ohledu na věk, rasu, vyznání, barvu pleti, náboženství, pohlaví, zdravotní postižení, těhotenství, zdravotní stav, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo vyjádření, rodinný původ, národní či etnický původ nebo jakýkoli jiný právně uznaný status, který má nárok na ochranu podle platných zákonů.