Deel deze baan

Productie Shiftmanager

Datum: 26-jun-2022

Plaats: Haarlem, NL, 2031

Bedrijf: Teva Pharmaceuticals

Bedrijfsinformatie

Teva is een wereldwijde farmaceutische leider en de grootste generieke geneesmiddelproducent van de wereld, die zich inzet voor de verbetering van de gezondheid en het vergroten van de toegang tot kwaliteitszorgoplossingen wereldwijd. Onze medewerkers staan centraal in ons succes, met collega's in meer dan 80 landen, die wereldwijd de grootste medicijnkast aan 200 miljoen mensen per dag leveren. Wij bieden unieke diversiteit aan producten en oplossingen voor patiënten en we hebben een veelbelovende pijplijn opgebouwd rond onze belangrijkste therapeutische gebieden. We ontwikkelen voortdurend patiëntgerichte oplossingen en ontwikkelen zowel onze generieke als gespecialiseerde geneesmiddelenactiviteiten aanzienlijk door investeringen in onderzoek en ontwikkeling, marketing, bedrijfsontwikkeling en innovatie. Zo verbeteren we de gezondheid en kunnen mensen beter, gezonder leven. Groei met ons mee!

Doel van de positie

 • Realiseren van een optimale inzet van operators, specialisten en apparatuur om te zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van alle voorkomende operationele werkzaamheden welke bijdragen aan de afdeling- en commerciële productie doelstellingen.

 

 • Realiseren van een optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het transfereren van complexe generieke geneesmiddelen van MS&T/R&D ontwikkeling naar commerciële productie en daarmee de implementatie van complexe bereidingsprocessen en de bediening van kritische apparatuur als onderdeel van het bereidingsproces.

 

 • Het ondersteunen en controleren van alle procesmatige werkzaamheden conform SOP’s, rekening houdend met de gestelde (kwaliteit)eisen zoals GMP-richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, zodat dat de productie en/of verpakkingen van geneesmiddelen op een efficiënte wijze verloopt.

 

 • Managen van afdeling overschrijdende productie processen middels het aansturen van operators en specialisten en het samenwerken met de Proces Team Lead, Senior Project Professional, Investigator, Maintenance Manager, Project Manager en/of QA Shopfloor om dit op een zo efficiënt mogelijk wijze te realiseren en om continue verbeteringen te realiseren. Sturend en (mede) bepalend.

 

 • Verandermanagement: initiëren, uitvoeren en realiseren van de relevante veranderingen . Initiëren van verbeteringen in het productieproces alsmede het opleiden van operators en specialisten. Sturen op Lean (‘no waste’) uitvoering van het plan.
   

Verantwoordelijkheden

 • Leidinggeven aan en aansturen van medewerkers op de afdeling. (15-20 operators en specialisten)
 • Plannen, organiseren,  communiceren van dagelijkse werkzaamheden en activiteiten binnen productie.
 • Coördineren van de planning en het (laten) uitvoeren van de productie ondersteunende werkzaamheden zodat de productieplannen efficiënt worden gerealiseerd.
 • (laten) Onderhouden en gereedmaken van machines en apparatuur zodat een minimum aan productieverlies en een maximum aan beschikbaarheid wordt bereikt.
 • Formuleren en rapporteren van kwaliteitsaspecten, afwijkingen en ken- en stuurgetallen zodat betrouwbare en actuele gegevens beschikbaar zijn.
 • Leveren bijdrage op grond waarvan het productieproces kwalitatief en kwantitatief kan worden versterkt en ontwikkeld.
 • Acteert als Subject Matter Expert (SME) ten tijde van audits
 • Is gesprekspartner voor vertegenwoordigers van Third party klanten (TEVA acteert als CMO)
 • Aanspreekpunt voor toeleveranciers van apparatuur en onderhoud/reparatie werkzaamheden

Ploegendienst

Functie kan in meerdere ploegen roosters worden uitgevoerd bijv 2 (dag/avond), 3 (dag/avond/nacht 24/5 of 16/7), 5 (dag/avond/nacht 24/7) 

Consignatierooster van toepassing ten tijde van nacht en weekenden.

Dragen van PBM’s kan ondeel zijn van de werkzaamheden

Functievereisten

 • HBO / Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur farmacie, chemische technologie, microbiologie of vergelijkbaar
 • Bekend met machine bedienings- en bij voorkeur farmaceutische processen
 • Vloeiend spreken en lezen van Nederlands en Engels; een derde taal is een pre
 • Bekend met Productiebesturingssystemen
 • Bij de uitoefening van de functie is het dragen van een volgelaatsmasker verplicht in die gevallen dat er gewerkt wordt met grondstoffen en/of desinfectiemiddelen. Voor de werking van het volgelaatsmasker mag de functionaris geen baardgroei hebben.
 • Het ten alle tijden dragen van voorgeschreven PBM’s ten behoeve van persoonlijke bescherming
 • Ervaring met product transfers van ontwikkeling naar commerciële productie
 • Computer vaardigheden Word, Excel, Visio, MS Projects
 • Kennis o.a. Lean Six Sigma, Operational Excellence programma’s
 • Ervaring in een leidinggevende rol binnen een productie organisatie

Functie

Manufacturing

Subfunctie

Manufacturing/Operations

Rapporteert aan

Productie Director

Werkt u al bij TEVA?

Als u een huidige medewerker van Teva bent, kunt u zich aanmelden via de interne carrièresite die beschikbaar is op ""Employee Central"". Door dit te doen, zal uw aanvraag met prioriteit behandeld worden. U kunt ook kansen zien die exclusief toegankelijk zijn voor medewerkers van Teva. Gebruik de volgende link om te zoeken en te solliciteren:Internal Career Site

* De interne carrièresite is ook beschikbaar via uw thuisnetwerk. Als u problemen ondervindt bij het openen van uw EC-account, neem dan contact op met uw lokale HR / IT-partner.

Teva’s toezegging voor gelijke kansen op werk

Teva Pharmachemie zet zich in voor gelijke kansen op werk. Het is het globale beleid van Teva dat gelijke kansen op een aanstelling worden geboden zonder rekening te houden met leeftijd, ras, geloof, kleur, religie, geslacht, handicap, zwangerschap, medische toestand, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -uitdrukking, afkomst, nationale of etnische afkomst of andere wettelijk erkende status die recht geeft op bescherming volgens de toepasselijke wetgeving.